ادامه دادن تئاتر نمایش اعتراف مجموعه

ادامه دادن: تئاتر نمایش اعتراف مجموعه مشاهیر رسانه ای شهاب حسینی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی در مغز بیماران روانی چه می‌گذرد؟

محققان تحقیقات جدیدی را انجام داده‌اند که موجب عوض کردن تصور ما از واکنش‌ها بیماران روانی می‌شود.

در مغز بیماران روانی چه می‌گذرد؟

در مغز بیماران روانی چه می گذرد؟

عبارات مهم : محققان

محققان تحقیقات جدیدی را انجام داده اند که موجب عوض کردن تصور ما از واکنش‌ها بیماران روانی می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال نیوز تودی، آنها در این پژوهش از سیم کشی(مدارهای عصبی) مغز این بیماران که باعث بروز رفتارهای ناهنجار می شود پرده برداشتند.

در مغز بیماران روانی چه می‌گذرد؟

باور عمومی بر این است که بیماران روانی می توانند کارها خشونت آمیز و اغلب جنایی انجام دهند. ولی مکانیسم های دقیق عصبی که این رفتارها را پایه ریزی می کنند، همچنان مبهم باقی مانده اند.

با این حال، تحقیقات تازه نشان دهنده مدارهای عصبی بوده که ممکن است واکنش‌ها روانپریشی را در این افراد به وجود آورند.

محققان تحقیقات جدیدی را انجام داده‌اند که موجب عوض کردن تصور ما از واکنش‌ها بیماران روانی می‌شود.

اینکه چه اتفاقی در ذهن یک بیمار روانی اتفاق می افتد، دانشمندان، اخلاق گرایان و روزنامه نگاران را در مطالعات تخصصی مغز و اعصاب و کتاب های روان شناسی مرسوم به مدت چندین سال به خود مشغول کرده است.

اما یک تیم از محققان دانشگاه هاروارد اخیرا به بعضی از این رمز و رازها پی برده اند.

این محققان با بررسی اسکن مغزی تقریبا 50 زندانی در دو زندان در ویسکانسین، نشان داده اند که چه چیزی بیمارهای روانی را به انجام رفتارهای خشونت آمیز وا داشته و آنها چگونه این تصمیمات را می گیرند.

در مغز بیماران روانی چه می‌گذرد؟

همانطور که نویسندگان این پژوهش توضیح می دهند، مطالعات قبلی به ارتباط بین عوامل جنبش کننده ضد اجتماعی و مدارهای آینده نگری کننده پاداش در مغز اشاره کرده اند که به وسیله “تصویربرداری کارکردی وابسته به میزان اکسیژن خون” ((Blood Oxygenation Level Dependent fMRI که یک روش استاندارد در MRI هست، اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال، در بعضی مطالعات مشخص شده است که حجم بیشتری از ماده خاکستری استریاتال در نوجوانان و همچنین در مجرمان روانی که علایم تکان دهنده و غیرعادی دارند، دیده شده است است.

محققان تحقیقات جدیدی را انجام داده‌اند که موجب عوض کردن تصور ما از واکنش‌ها بیماران روانی می‌شود.

علاوه بر این، محققان در یک مطالعه قبلی نشان داده اند که رفتارهای ضداجتماعی با مدارهای آزادسازی دوپامین ارتباط داشته و فعالیت مغز در زمینه حس”تشویق شدن” را در “نوکلئوس اکومبنس”(nucleus accumbens) که ساختاری کلیدی در سابکورتال و جزو شبکه پاداشی مغز هست، زیاد کردن می دهد.

تمام این مطالعات به محققان نشان می دهد که واکنش‌ها بیماران روانی ممکن است با انتقال بیش از حد دوپامین و “واکنش پذیری عملکردی به پاداش” در استریاتوم(استریاتوم یا نئواستریاتوم یکی از بخش های زیرقشری مغز) همراه باشد. بنابراین آنها به بررسی درست یا نادرست بودن فرضیه خود پرداختند.

در مغز بیماران روانی چه می‌گذرد؟

در این پژوهش به عنوان بخشی از مطالعه، از 49 نفر از زندانیان درخواست کردند تا آزمون “توانایی مقاومت در برابر وسوسه در جهت دریافت پاداش فوری و انتظار جهت دریافت پاداش بعدی”(delayed gratification test) را انجام دهند و همزمان مغز آنها را با استفاده از اسکنرهای گوشی تلفن همراه اسکن می کردند.

در این آزمون، شرکت کنندگان باید بین دریافت یک مقدار کمی پول به صورت فوری و یا انتظار و دریافت مقدار بیشتری از پول گزینش می کردند.

محققان سپس ارزش ذهنی را که هر یک از دو گزینه در شرکت کنندگان بوجود آورده بود ارزیابی کرده و تخمین زدند. مجموع این مقادیر ذهنی در یک مدل که تاحدودی مبتنی بر مطالعات پیشین بود، وارد شد.

این مدل دانشمندان را قادر می سازد تا تکانشگری گزینه های انتخابی به وسیله شرکت کنندگان را اندازه گیری کنند و همچنین به شناسایی مناطق مغزی که در قضاوت در مورد ارزش این گزینش ها اهمیت دارند، بپردازند.

محققان همچنین شاخصه های روانی زندانیان را با استفاده از یک آزمون روانپزشکی سنتی به نام Hare Psychopathy Checklist-Revised بررسی کردند.

محققان این پژوهش توضیح می دهند که هرچه میزان روانپریشی فرد زیاد باشد، اندازه پاسخ استریاتال در این افراد زیاد است.”این امر نشان می دهد که نحوه محاسبه ارزش پاداش به وسیله آنها کنترل نشده بوده و آنها ممکن است توجه بیش از حدی به ارزش پاداش فوری نشان دهند”.

این آزمایش فرضیه دانشمندان را تأیید کرد و آنها دریافتند زندانیانی که دارای بالاترین نمره در آزمون روانپزشکی هستند دارای فعالیت بیشتری در ناحیه ای از مغز به نام استراتیوم یا “جسم مخطط شکمی”(ventral striatum) نیز هستند. این منطقه، کلیدی جهت ارزیابی پاداش فوری است.

به طور معمول، فعالیت در “جسم مخطط شکمی”(ventral striatum) مغز به وسیله یک ناحیه دیگر مغز تنظیم می شود که بخشی از قشر مغز پستانداران موسوم به ventral medial prefrontal cortex یا vmPFC است.

این منطقه در تصمیم گیری های اجتماعی و اخلاقی، یادگیری وحشت و پاسخ های همدلی دخالت دارد.

vmPFC همچنین مسئول طرح ریزی پیامدهای کارها و تصمیمات ما در آینده است.

بنابراین، vmPFC می تواند به استراتیوم در جهت کنترل ارزش پاداش یاری کند و بدون کمک این اندام، ارزش پاداش ممکن است بیش از حد افراطی باشد.

این محققان چندین قسمت مغز که به جسم مخطط شکمی متصل بود را بررسی کرده تا ببینند که چگونه بر تصمیم گیری افراد تاثیر می گذارند.

آنها متوجه شدند که در بیماران روانی اتصال بین vmPFC و جسم مخطط شکمی تضعیف شده است است.

مهمتر از همه، تأثیر اتصال ضعیف “کورتکتواستریاتال” ((corticostriatal به قدری روشن بود که محققان قادر به آینده نگری تعداد مجازات های جنایی که هر یک از زندانیان دریافت کرده بودند، شدند.

محققان این پژوهش اظهار کردند: اگر ما بتوانیم این پژوهش را به حوزه تحلیل دقیق علمی برسانیم، می توانیم ببینیم که بیماران روانی غیرانسانی نیستند و عملکرد آنها دقیقا همان چیزی است که شما از انسان هایی که این نوع خاص از اختلال سیم کشی مغز را دارند، انتظار دارید.

یافته های این پژوهش در مجله Neuron انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | دریافت | مطالعات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs