ادامه دادن تئاتر نمایش اعتراف مجموعه

ادامه دادن: تئاتر نمایش اعتراف مجموعه مشاهیر رسانه ای شهاب حسینی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ولی اکنون آن‌ها تفاوتی با مقدونیه و استونی ندارند ، مکرون در واشنگتن

رئیس جمهور فرانسه به سفر خود به ایالات متحده آخر داد و اعتقاد دارم وقت آن فرا رسیده است تا خندیدن را متوقف و نتیجه های این سفر را تحلیل کنیم. نتیجه مهم و چه بسا

ولی اکنون آن‌ها تفاوتی با مقدونیه و استونی ندارند ، مکرون در واشنگتن

مکرون در واشنگتن «خوار» شد / فرانسه می خواست نقش انگلیس را بازی کند؛ ولی اکنون آن ها تفاوتی با مقدونیه و استونی ندارند

عبارات مهم : اروپا

رئیس جمهور فرانسه به سفر خود به ایالات متحده آخر داد و اعتقاد دارم وقت آن فرا رسیده است تا خندیدن را متوقف و نتیجه های این سفر را تحلیل کنیم. نتیجه مهم و چه بسا تنها نتیجه مهم این سفر، ذلت فرانسه و شخص مکرون بود.

الدیار در مطلبی به قلم الکساندر نازاروف نوشت: مدیر جمهور فرانسه به سفر خود به ایالات متحده آخر داد و اعتقاد دارم وقت آن فرا رسیده است تا خندیدن را متوقف و نتیجه های این سفر را تحلیل کنیم.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: به عقیده من نتیجه مهم و چه بسا تنها نتیجه مهم این سفر، ذلت فرانسه و شخص مکرون بود، زمانی که ترامپ در برابر دوربینها با او شوخی کرده و مویی که روی کتف او بود را کنار زده و به تلویح به او گفت:«حالا تو فرزند من شده است ای، خوب بخور و از پدرت اطاعت کن تا بزرگ و قدرتمند شوی».

ولی اکنون آن‌ها تفاوتی با مقدونیه و استونی ندارند ، مکرون در واشنگتن

این در حالی است که سفر مکرون هیچ یک از نتیجه های مورد انتظار را محقق نکرده و در این سفر مدیر جمهور فرانسه نه تنها از بیان موضع مستقل اروپا در مورد توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران صحبت نکرد، بلکه حتی با نظر ترامپ همراه شد و بدنبال سخنان صریح مکرون، هر گونه نقش سیاسی مستقل فرانسه ساقط شده است و به قعر پرتگاهی سقوط کرد.

علت این مساله آن است که فرانسه می خواهد نقشی را ایفا کند که انگلیس بازی می کند، غافل از اینکه این جایگاه از مدتها پیش از آن بریتانیاست. در این میان، آمریکا تلاش می کند مواضع موافق اروپا را جذب کند و امکان هر نوع بی طرفی جهت دولتهای اروپایی را از بین ببرد؛ در این شرایط، فرانسه هم نمی تواند در سطح سیاست بی المللی خود موضع مستقلی اتخاذ کند و از این لحاظ با دولتهای کوچکی همچون مقدونیه و استونی تفاوتی ندارد!

رئیس جمهور فرانسه به سفر خود به ایالات متحده آخر داد و اعتقاد دارم وقت آن فرا رسیده است تا خندیدن را متوقف و نتیجه های این سفر را تحلیل کنیم. نتیجه مهم و چه بسا

از این جهت، امانوئل مکرون چاره ای ندارد جز اینکه حالت رادیکالی بیشتری نسبت به ایالات متحده داشته باشد و مواضعی آمریکایی اتخاذ کند تا در کنار این دولت بتواند امنیت خود را تامین کند.

شاید همین مساله علت تلاشهای فرانسه جهت طرح قضیه کردها و نیز همکاری آن در حمله به سوریه و در نهایت صحبتهای مدیر جمهور فرانسه در مورد ضرورت عقد توافقی تازه با کشور عزیزمان ایران هست. بدهید ترتیب مکرون جهانی را نا امید کرد، در حالی که همه امیدوار بودند خلاف این موضعگیری را از مدیر جمهور فرانسه ببیند.

مشکل مکرون ان است که مبالغه در اظهار دوستی آمریکا، نقشی است که انگلیس از مدتها پیش بر عهده دارد. از این رو، مکرون باید در این زمینه از بریتانیا فراتر رود و کاری غیر عادی کند، جهت مثال علیه روسیه اعلان جنگ کند!

ولی اکنون آن‌ها تفاوتی با مقدونیه و استونی ندارند ، مکرون در واشنگتن

اما طبیعتا مکرون نمی تواند چنین کند به همین علت باید در صف دولتهایی بایستد که جهت بوسیدن کفش ترامپ تلاش می کنند(یعنی بعد از اوکراین، اروپای شرقی و دیگر هم پیمانان آنها)؛ تا در مقابل، ترامپ مو را از روی کتش بردارد و رفتارش را ستایش کند!

یکی از اهداف اساسی انگلوساکسون ها در اروپا ممانعت از نزدیکی بین آلمان و روسیه بوده هست، ولی جنبش دائمی علیه روسیه امری خطرناک است و می تواند منجر به بروز جنگ شود، به همین علت ایالات متحده به ابزاری نیاز دارد تا بوسیله آن بر اروپا مسلط شود.

رئیس جمهور فرانسه به سفر خود به ایالات متحده آخر داد و اعتقاد دارم وقت آن فرا رسیده است تا خندیدن را متوقف و نتیجه های این سفر را تحلیل کنیم. نتیجه مهم و چه بسا

در این جاست که فایده مکرون جهت ترامپ مشخص می شود؛ او می تواند دست نشانده خوبی جهت تاثیرگذاری آمریکا در اتحادیه اروپا باشد؛ بویژه آنکه مکرون در جریان دیدار با ترامپ با حالت اخلاص شدیدی به چشمان او می نگریست، و این مساله سناریوی پیش گفته را محتمل تر می کند.

در نهایت، هر چیزی بهایی دارد و به نظر می رسد تنها چیزی که اکنون اروپایی ها بر سر آن اتفاق نظر دارند، به طور کلی، غیاب عمل است.

ولی اکنون آن‌ها تفاوتی با مقدونیه و استونی ندارند ، مکرون در واشنگتن

واژه های کلیدی: اروپا | فرانسه | رئیس جمهور | ایالات متحده | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs