ادامه دادن تئاتر نمایش اعتراف مجموعه

ادامه دادن: تئاتر نمایش اعتراف مجموعه مشاهیر رسانه ای شهاب حسینی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نشت سوخت از کشتی سانچی به حداقل رسید

سخنگوی شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران گفت: میزان آلودگی و نشت سوخت از کشتی نفتکش سانچی به حداقل میزان خود رسیده است.

نشت سوخت از کشتی سانچی به حداقل رسید

نشت سوخت از کشتی سانچی به حداقل رسید

عبارات مهم : ایران

سخنگوی شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران گفت: میزان آلودگی و نشت سوخت از کشتی نفتکش سانچی به حداقل میزان خود رسیده است.

به گزارش ایلنا، سخنگوی شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران از کم کردن آلودگی و نشت سوخت از کشتی نفتکش سانچی خبر داد.

نشت سوخت از کشتی سانچی به حداقل رسید

کاپیتان محسن بهرامی درخصوص آخرین اوضاع نشت سوخت از کشتی سانچی که بعد از غرق‎شدن در عمق ۱۱۵ متری دریا آرام گرفته است گفت: بررسی‎های کارشناسان حاضر در محل و همچنین گزارشات دریافتی از ربات کاوشگر نشان می‎دهد که میزان آلودگی و نشت سوخت از کشتی سانچی به حداقل میزان خود رسیده است.

این مقام مسئول در شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران درخصوص نشت محموله از مخازن بار کشتی سانچی گفت: نظرات کارشناسان حاکی از عدم وجود محموله در مخازن بار این کشتی است چراکه احتمالا بخش عمده آن سوخته و مابقی نیز با نشت به دریا به علت فرار بودن تبخیر شده است است.

سخنگوی شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران گفت: میزان آلودگی و نشت سوخت از کشتی نفتکش سانچی به حداقل میزان خود رسیده است.

بهرامی با بیان اینکه بخش عمده سوخت این کشتی از بین رفته است گفت : سوخت باقی‎مانده هم در اثر حرارت ناشی از آتش سوزی غلیظ شده است و به علت دمای بسیار پایین آب در عمق ۱۱۵ متری، در حال حاضر احتمال نشت آن بسیار ضعیف است.

واژه های کلیدی: ایران | آلودگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs