ادامه دادن تئاتر نمایش اعتراف مجموعه

ادامه دادن: تئاتر نمایش اعتراف مجموعه مشاهیر رسانه ای شهاب حسینی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی انحصار تعاونی‌ها در ترمینال‌ها باید شکسته شود ، احتمال زیاد کردن پارک سوارهای کوچک در پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خروج پایانه ها و پارک سوارها از شهر تفکر از‌بین‌برده‌شده شده است و عقب افتاده ای است که باید اصل

انحصار تعاونی‌ها در ترمینال‌ها باید شکسته شود ، احتمال زیاد کردن پارک سوارهای کوچک در پایتخت

احتمال زیاد کردن پارک سوارهای کوچک در پایتخت/ انحصار تعاونی ها در ترمینال ها باید شکسته شود

عبارات مهم : ایران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خروج پایانه ها و پارک سوارها از شهر تفکر از‌بین‌برده‌شده شده است و عقب افتاده ای است که باید اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، پورسیدآقایی در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل تازه شرکت پایانه ها و پارک سوارهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: به رغم آنکه تمامی فعالیت های مربوط به اتوبوس های برون شهری از تعیین قیمت فروش بلیت گرفته تا نظارت بر عملکرد تعاونی ها در وزارت راه انجام می شود؛ به نظر می رسد که واگذاری مدیریت پایانه ها و پارک سوارهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به شهرداری یک وصله ناجور است.

انحصار تعاونی‌ها در ترمینال‌ها باید شکسته شود ، احتمال زیاد کردن پارک سوارهای کوچک در پایتخت

وی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در این حوزه تنها ترمینال داری می کند؛ ادامه داد: اگر الزام قانونی در این زمینه وجود نداشت، ترجیح می دادیم تا اداره پایانه ها و ترمینال ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز به مانند اداره فرودگاه ها و راه آهن برعهده وزارت راه قرار گیرد.

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه بنابر قانون اداره ترمینال ها در شهرها برعهده شهرداری ها گذاشته شده است هست، بیان کرد: با توجه به شرایط موجود نیاز است تا در این حوزه به سمت ایجاد مدیریت یکپارچه پیش برویم که این امر مهم تنها با تعامل زیاد شرکت پایانه ها با وزارت راه و برگزاری جلسات مستمر با مدیران این حوزه در وزارتخانه ایجاد خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خروج پایانه ها و پارک سوارها از شهر تفکر از‌بین‌برده‌شده شده است و عقب افتاده ای است که باید اصل

انحصار تعاونی ها در ترمینال ها باید شکسته شود

به گفته وی؛ هرچقدر که بتوانیم ارتباط نزدیک با مدیران حمل و نقل عمومی برون شهری وزارت راه داشته باشیم، بهتر می توانیم پرسشها موجود در پایانه ها و پارک سوارهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را حل کنیم.

پور سید آقایی دومین رویکرد مهم شرکت پایانه ها را شکسته شدن انحصار تعاونی ها در ترمینال های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دانست و یادآور شد: در حال حاضر در تمامی ترمینال ها و پارک سوارهای فعال شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد این مساله هستیم که تنها تعدادی از شرکت های تعاونی قدیمی دفتر دارند، این رویکرد باعث شده است تا شرکت های جدیدی که در این حوزه فعالیت می کنند، نتوانند داخل پایانه ها غرفه ای جهت ارائه خدمات خود داشته باشند.

انحصار تعاونی‌ها در ترمینال‌ها باید شکسته شود ، احتمال زیاد کردن پارک سوارهای کوچک در پایتخت

وی با بیان اینکه این انحصار باید با همکاری وزارت راه در پایانه های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شکسته شود؛ تاکید کرد: باید تمامی غرفه های موجود در پایانه ها و ترمینال های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در یک مزایده عادلانه به متقاضیان عرضه شود. باید این امکان را فراهم کنیم تا شرکت های تازه نفس در حوزه حمل و نقل برون شهری بتوانند محلی جهت فعالیت خود در پایانه ها داشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه باید به سمتی برویم که دفاتر تعاونی های فعال در این حوزه در بیرون از پایانه ها ایجاد شود، گفت: با اجرای این ایده می توانیم تمرکزگرایی را داخل پایانه ها کم کنیم و تنها اتوبوس های این شرکت ها داخل پایانه ها اقدام به خدمات رسانی به مسافران خود کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خروج پایانه ها و پارک سوارها از شهر تفکر از‌بین‌برده‌شده شده است و عقب افتاده ای است که باید اصل

وی با تاکید بر اینکه روش پایانه داری باید در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران عوض کردن کند، افزود: اینکه تعداد محدودی پایانه داخل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و تنها از آنها جهت انجام سفرهای برون شهری استفاده کنیم؛ راهکاری است که دیگر در دنیا از‌بین‌برده‌شده شده است هست. باید به سمت توسعه پایانه هاو پارکرسوارهای کوچک پیش برویم تا مردم جهت استفاده از این خدمات بدون انجام سفرهای اضافه درون شهری به مقاصد خود در شهرهای دیگر برسند.

خروج پایانه ها از شهر یک تفکر از‌بین‌برده‌شده و عقب مانده است

انحصار تعاونی‌ها در ترمینال‌ها باید شکسته شود ، احتمال زیاد کردن پارک سوارهای کوچک در پایتخت

به اعتقاد وی به جای راه اندازی پایانه های بزرگ می توان با ایجاد پارک سوارهای کوچک در نقاط متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران سفرهای درون شهری را مدیریت کرد؛ چراکه جهت یک سفر برون شهری امکان دارد که 40 سفر درون شهری به محل پایانه ها با وسایل نقلیه شخصی انجام شود که این مساله ترافیک را در پایتخت کشور عزیزمان ایران به خاص در محدوده های منتهی به ترمینال ها زیاد کردن می دهد، در حالی که اگر پایانه های کوچک منطقه ای و پهنه ای در پایتخت کشور عزیزمان ایران ایجاد شود سفرهای درون شهری مدیریت خواهد شد.

پورسید آقایی ادامه داد: باید بپذیریم که خروج پایانه ها از شهر یک تفکر از‌بین‌برده‌شده و عقب مانده ای است که باید اصلاح شود. مردم نباید جهت انجام سفرهای برون شهری خود مجبور کنیم تا 20 کیلومتر از شهر خارج شوند این رویکرد باعث می شود تا استفاده از حمل و نقل شخصی جهت رسیدن به ترمینال ها در میان شهروندان زیاد شود.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در شهر پاریس 5 ایستگاه راه آهن در 5 نقطه شهر وجود دارد که مردم می توانند با استفاده از حمل و نقل عمومی به آسانی خود را به ایستگاه راه آهن رسانده و سفر برون شهری خود را انجام دهند. این ایستگاه ها در تمام حلقه های مهم شهر وجود دارد به همین علت است که سفرهای برون شهری جهت مردم با استفاده از حمل و نقل عمومی برون شهری توجیه اقتصادی دارد. در حالی که در پایتخت کشور عزیزمان ایران با خروج پایانه ها از داخل شهر ناخودآگاه به مردم پیشنهاد می دهیم که با وسیله نقلیه شخصی سفرهای برون شهری خود را انجام دهند.

به اعتقاد معاون شهردار تهران؛ همانطور که جهت رسیدن به پایانه ها مردم مجبور به طی کردن 20 تا 30 کیلومتر با خودروهای شخصی هستند، می توانند مابقی مسیر خود را به شهر مورد نظر با وسیله نقلیه شخصی انجام دهند.

وی درآمدزایی پایانه ها را یکی دیگر از رویکردهای مهم شرکت پایانه های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دانست و یادآور شد: قابل قبول نیست که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ترمینال داری کند و در عین حال جهت توسعه و نگهداشت آن نیز سوبسیدهایی در نظر بگیرد. اینکه وزارت راه جهت فعالیت شرکت های تعاونی با دریافت هزینه هایی مجوز فعالیت صادر می کند ولی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت نگهداشت و ساماندهی ترمینال ها باید بودجه ای تعیین کند.

پورسیدآقایی با اشاره به دریافت 5 درصد از عوارض بلیت سفرهای برون شهری به وسیله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: دریافت این میزان عوارض از شرکت های تعاونی مبلغ ناچیزی است که حتی کفاف نگهداشت ترمینال ها را نمی دهد.

وی با بیان اینکه شرکت پایانه های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید به شرکت های درآمدزای حوزه حمل و نقل تبدیل شود؛ گفت: باید بتوانیم از محل حمل خرده بارهایی که اتوبوس های برون شهری انجام می دهند و همچنین انبارهایی که به رایگان در اختیار شرکت های تعاونی مسافربری داخل پایانه ها قرار داده شده است هست، نیز عوارضی دریافت کرد. طی جلسه ای که با معاون وزیر راه در این زمینه داشتیم موافقت ضمنی خود را جهت این کار اعلام کرده اند که می توان عوارض مربوط به حمل بار را در بارنامه ها تعیین کرد.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران؛ به عنوان مثال تخصیص داده شده است زمین بزرگی تحت عنوان پایانه بیهقی به شرکت های تعاونی از نظر سرمایه ای ارزش چند هزار میلیاردی دارد بدون اینکه جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درامدی ایجاد کند؛ در اختیار شرکت های تعاونی و اتوبوس ها قرار گرفته شده است است در حالی که اگر این ملک را به قیمت روز بفروشیم می توانیم یکی از خطوط مترو را با پول آن تکمیل کنیم.

براساس گزارش شهرنوشت، وی با بیان اینکه سطح خدمات رسانی در پایانه ها باید مطلوب و علمی انجام شود؛ خاطر نشان کرد: باید یک استاندارد علمی جهت خدمات رسانی در پایانه ها ایجاد شود که قابل بررسی و کنترل بوده و بر مبنای ان بتوانیم سطح خدمات رسانی در ترمینال ها را رتبه بندی کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | سفرهای | شهرداری | ترافیک پایتخت | تعاونی مسافربری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs